Aykar sayfasına hoş geldiniz!

Site İçeriği

Hakkımızda

  

Yurtiçinde ve yurt dışında her türlü inşaat, taahhüt, mimari, proje, etüd, araştırma, müşavirlik, sorumlu mühendislik, kontrollük hizmetleri vermek ve bu konulara ilişkin olarak kamu ve özel sektör tarafından açılacak ihalelere katılmak, yapmak ve bunlara ilişkin organizasyon işleri gerçekleştirmek üzere kurulan AYKAR YAPI TESİSAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, aşağıda ayrıntıları verilen işleri yapmada 35 yıllık tecrübeyle hizmetinizdedir.

1) Yurt içinde ve yurt dışında, her türlü inşaat, taahhüt, mimari, proje, etüt, araştırma, müşavirlik, sorumlu mühendislik, kontrollük hizmetleri vermek ve bu konulara ilişkin olarak kamu ve özel sektör tarafından açılacak ihalelere katılmak, yapmak ve bunlara ilişkin organizasyon işleri gerçekleştirmek.

2) Yurt içinde ve yurt dışında kamu özel ve tüzel kişilerin çelik, karkas, beton, kâgir, ahşap, prefabrik, kat karşılığı her türlü inşaat ile yol, kanalizasyon, montaj, iskele, liman, havaalanı, demiryolları, endüstri tesisleri, boru hatları, enerji nakil hatları, hafriyat, tesisat, taahhüt ve yapımı ile bu işlerle ilgili her nevi projenin ve mühendislik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve kendisine ait veya başkalarına ait taahhüt ettiği işlerin ihaleye çıkarılması veya diğer usullerle müteahhitlere veya taşeronlara kısmen veya tamamen verilmesi.

3) Her türlü evsel ve sanayi atıklarının su tasfiye, su arıtma, demiralize ve deiyonize, su şişeleme tesisi ve sistemlerinin imalatı, dağıtımı, montajı ve bu işlerle ilgili her türlü malzeme, ekipman imali, ithali ve ihracatını yapmak.

4) Her türlü alt ve üst yapı, şehircilik, plânlama ve bunlara ilişkin her türlü mimari projeleri yapmak, müşavirlik hizmetlerini üstlenmek, fizibilite raporlarını hazırlamak, bu işleri kısmen veya tamamen diğer firmalarla ortaklaşa yapmak veya yaptırmak.

5) İnşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, mimarlık müşavirlik hizmetleri, emlak fizibilite alım satım ve komisyonculuğu ile ilgili her türlü proje, taahhüt ve danışmanlık hizmetlerini yapmak.

6) Her türlü inşaat malzemeleri, elektrik, su tesisatı, ısıtma, soğutma, makine ile ilgili kamu ve özel sektör tarafından açılacak ihalelere katılmak, bu işleri kısmen ya da tamamen diğer firmalara yaptırmak ya da ortaklaşa yapmak konusu ile ilgili her türlü malzemelerin alımı, satımı, pazarlamasını ithal ve ihracat komisyonculuğunu üstlenmek, mümessillik almak, vermek.

7) Her türlü ısı gereçleri, doğalgaz, kalorifer tesisatı, kazan, klima, sıhhi tesisat, soğuk hava deposu ve tesisleri, basınçlı kaplar, su, kimyevi maddeler ve yakıt depoları montaj, tecrit ve izolasyonu ile her çeşit binaların tesisatının yapımı, tamiratı ve bunlara ait yedek parçaların imali, alımı, satımı, ithal ve ihracı ile pazarlamasını yapmak.

8) Her türlü onarım, restorasyon, hafriyat, dekorasyon işleri ve bunlara ilişkin olarak açılan ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak.

9) Her türlü inşaat sanayi ile ilgili yer döşemeleri ve dekorasyon malzemeleri (seramik, vitrifiye, yer karoları, mozaik, mermer, parke, marley) çimento, kum, çakıl, tuğla, briket vs. kiremit ile inşaat sektörü için gerekli olan her türlü inşaat malzemelerinin, demir, saç, alüminyum ve benzeri metal malzemelerinin sarı bakır, pirinç, kurşun ve benzeri maddelerden yapılan kütük demir, profil, boru çubuk gibi mamullerin alımı, satımı, imali, ithali ve ihracatını yapmak.

10) Her türlü inşaat ve hafriyat makinaları ve malzemeleri ile kamyon, kamyonet, treyler, traktör, likit ve katı depolu nakil ve hafriyat araçlarını, frigofrik tesisatı havi büyük tonajlı kara nakil vasıtalarını vesair özel maksatlı yük taşıma araçları ile bilumum oto binek vasıtalarını almak, satmak, devir etmek, kiralamak, kiraya vermek ve bu araçları ve bunların yedek parçalarını ithal ve ihraç etmek, mümesilliğini almak ve vermek.

11) Her türlü elektrikli, elektronik malzemeler, beyaz eşya ve ev aletleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, mümessillik, acentelik ve bayilikler almak.   

12) Sanayi kuruluşları, fabrikalar kurmak, tesis etmek, kiralamak, kiraya vermek, işletmek ve satmak.

13) Her türlü hayvansal ve tarımsal ürünlerin (gıda maddeleri, yaş sebze, meyve, mantar, tavukçuluk, balıkçılık, besicilik, büyük ve küçükbaş hayvancılık, et ve et mamulleri) üretimini, pazarlamasını, alım, satım, ithal ve ihracatını yapmak ve bunlarla ilgili yurt içinde ve yurt dışında işletmeler açmak, işletmek, kiraya vermek.

14) Petrol ürünleri ve petrolden elde edilen benzin, motorin, fueloil, gaz, yağ gibi ürünleri ile bunlara ait istasyonlar, lastik, akü, yedek parça alım satımı, pazarlamasını yapmak, istasyonlar kurmak, kurulu işletmelere ortak olmak, yurt içinde ve yurt dışında ithalat ve ihracı ile bayilik, acentelik ve distribütörlüğünü yapmak.

15) Her türlü kara, hava, deniz nakli araçlarının alımı, satımı, ithal ve ihracatını yapmak, bayilik, acentelik ve distribütörlüğünü yapmak.

16) Her türlü otel, motel, pansiyon, kamping ve diğer sosyal amaçlı tesislerin inşasını, işletmesini, kiralamasını, bunlara ait arsa, arazi ve gayrimenkullerin alım satımını yapmak.

17) Seyahat acenteliği ile ilgili oto kiralama, işletme işleri ile turizm konusunda her türlü faaliyetleri gerçekleştirmek, bayilik, acentelik, distribütörlüğünü yapmak.

18) Her türlü plastik, ahşap ve metal mobilya ve doğrama, çelik ve aksesuarlarının alım, satım, montajı, ithalat ve ihracatını yapmak, bayilik, acentelik ve distribütörlüğünü yapmak.

19) Her türlü gayrimenkul, menkul mal ve gayri maddi hakları satın almak, iktisap etmek ve bunları işletmek, kiraya vermek, kiralamak, satmak, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin, ipotek tesis etmek.

20) Turistik amaçlı ticari faaliyetler ile turizm işletmeciliğini yapmak, turizm seyahat acenteliği açmak ve çalıştırmak, mümessilliğini ve komisyonculuğunu yapmak.

21) Her türlü turistik konut, ticarethane, işyerleri, sosyal tesisler, tatil köyleri, villa, otel ve motel yapım işleri ile uğraşmak, inşa ettiği taşınmazları ve taşınmazlardaki bağımsız bölümleri kiralamak, satmak, taşınmazlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis etmek.

22) Her türlü turistik ve hediyelik eşya, mücevherat, altın, gümüş ve kıymetli taşların alım, satım, pazarlaması, ithal ve ihracatını yapmak.

23) Her türlü tekstil, tuhafiye, trikotaj, iş elbiseleri, konfeksiyon ve deriden mamul ürünlerin alımı, satımı, ithal ve ihracatını yapmak.

24) Şirket mevzusuna giren faaliyetler için faydalı olan ihtira berati, lisans, imtiyaz hakkı, know-how telif haklarını, marka, model, resim ve benzeri gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek ve bunları satmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak.

25) Şirket işletme konularının tahakkuku ve ihtiyaçları için her nevi gayrimenkul almak, inşa etmek, kiralamak, şirkete ait gayrimenkuller üzerinden gerçek ve tüzel kişiler lehine ipotek etmek, devri tevhit etmek, intikal yaptırmak vesair bilcümle ayni haklar tesis etmek.

26) Şirket işletme konusuna dahil bulunan mamullerin depolanması, nakli, tevzii, satışı ve sevkiyatı için gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında gerekli tesisatı, teçhizatı ve vasıtaları alabilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir.